Vårmiddag och parentation i april

27 medlemmar hade samlats för en trevlig vårmiddag med exotisk planka från Bergslagskrogen.

Eftermiddagen började med parentation för bortgångna ordföranden Ingelöv Svensson och en tyst minut hölls. Peter Stranne underhöll med sång och musik och dagen avslutades sedan med kaffe, tårta och lottdragning.