Må bracirkel.

Vi träffas varje onsdag eftermiddag i Kalling Folketshus och ledare är Inga-Lill Johansson och Gunvor Johansson.