Hantverk och Knyppling.

Vi träffas varannan torsdag i Kalling Folketshus och Ledare är Lilian Magner tel. 0733 – 70 44 01. Cirklen är kostnadsfri men materialkostnad tillkommer.